จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายติดหน้าห้องเรียน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายติดหน้าห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังเอกสารแนบ
Calendar