จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar