จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    คณะโลจิสติกส์ ประกาศ เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ประกาศ เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังเอกสารแนบ
Calendar