จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี  จำนวน ๑๘ รายการ  ดังเอกสารแนบ
Calendar