จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 15 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar