จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2560

    ตารางแสดงงบประมาณจ้างสายตรวจปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จิตตภาคย์ จิวารัตน์

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 คน เพื่อปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 อัตราค่าจ้างคนละ 180,400 บาท

Download
Calendar