จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2560

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ดังเอกสารแนบ
Calendar