จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2560

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน

เอกสารแนบ
Calendar