จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2560

    ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าสถานที่ค่ายลูกเสือ ตามหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร โพลวัตรของผู้นำ 2560โ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

เอกสารแนบ
Calendar