จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2560

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารแนบ
Calendar