จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

   ผู้ประกาศข่าว อัญชสา ขำอยู่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียด
Calendar