จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2560

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

งานปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตสระแก้ว 

ด้วยวิีธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
Calendar