จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar