จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังเอกสารแนบ
Calendar