จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 4รายการ

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar