จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    จัดหาโต๊ะประชุมทางไกล วิทยาลัยนานาชาติ

   ผู้ประกาศข่าว ลัคน์ษภรณ์ ภู่ทิม

จัดหาโต๊ะประชุมสำหรับใช้ประชุมทางไกล  วิทยาลัยนานาชาติ

เอกสารแนบ

http://calendar.buu.ac.th/document/1503470898.pdf

 
Calendar