จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    งานจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ห้องอาหาร อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

   ผู้ประกาศข่าว ลัคน์ษภรณ์ ภู่ทิม

จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ โซฟา  ห้องอาหาร  อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

 

  เอกสารแนบ

http://calendar.buu.ac.th/document/1503469113.pdf

 
Calendar