จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

http://calendar.buu.ac.th/document/1503453935.pdf
Calendar