จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ๕๐ปี และ ๖๐ ปี

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ๕๐ปี และ ๖๐ ปี

เอกสารแนบ
Calendar