จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารโภชนาคาร พร้อมอุปกรณ์

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารโภชนาคาร พร้อมอุปกรณ์

เอกสารแนบ
Calendar