จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS จำนวน 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารดังแนบ
Calendar