จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำผ้าฝ้ายฟอกเขียว

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1503374731.pdf
Calendar