จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างดูแลพื้นที่สวยหย่อม

   ผู้ประกาศข่าว ทัชชญา มิ่งสันติสุข

ดาวน์โหลด
Calendar