จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและดำเนินงานในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและดำเนินงานในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

เอกสารแนบ
Calendar