จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการขับรถรับ-ส่งอาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องฯ

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศตารางแสดงวงเงินวบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการขับรถรับ-ส่งอาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพรถยนต์ในระยะก่อนและหลังการใช้งาน บำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

เอกสารแนบ
Calendar