จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ
Calendar