จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ดังเอกสารแนบ
Calendar