จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อชุดอัดแผ่นโปแตสเซียมโบร์ไมด์ซนิดไฮดรอลิค

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อชุดอัดแผ่นโปแตสเซียมโบร์ไมด์ซนิดไฮดรอลิค ดังเอกสารแนบ
Calendar