จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างจัดสถานที่และซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว บุรินทร์ เหล่าศรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างจัดสถานที่และซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐" (Thailand Research Expo 2017) พื้นที่ขนาด ๕x๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ในวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

รายละเอียดคลิกที่นี่
Calendar