จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๕๓ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป  จำนวน ๑๕๓ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์        

เอกสารแนบ        
Calendar