จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่าเคครื่องถ่ายเอกสารสี Multifunction จำนวน 4 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว ทัชชญา มิ่งสันติสุข

ดาวน์โหลด
Calendar