จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 และตกลงราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน งานสวนและสิ่งแวดล้อม

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 และตกลงราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน งานสวนและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
Calendar