จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับพื้นที่บ่อขยะฯ

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับพื้นที่บ่อขยะฯ

เอกสารแนบ
Calendar