จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาทาความสะอาดกลุ่มอาคาร 50 ปี และ 60 ปีฯ

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาทาความสะอาดกลุ่มอาคาร 50 ปี และ 60 ปีฯ

เอกสารแนบ
Calendar