จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยฯ

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยฯ

เอกสารแนบ
Calendar