จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เรื่อง ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง วิทยาเขตสระแก้ว

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่
Calendar