จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒ / ๒๕๖๐

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่
Calendar