จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 12 เครื่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF คลิก

 
Calendar