จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสาหร่ายฯ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางทะเล

แบบ ปร.4

แบบ ปร.5

แบบ ปร.6

 

 
Calendar