จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ใต้สระว่ายน้ำ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องจัดเก็บอุปกรณ์ดำน้ำ ฯ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ใต้สระว่ายน้ำ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องจัดเก็บอุปกรณ์ดำน้ำ สำหรับการเรียนการสอนวิชาดำน้ำ
แบบ ปร.4

แบบ ปร.5

แบบ ปร.6
Calendar