จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อหัวกล้องดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดเชื่อมต่อ Wifi และกล่องกระจายสัญญาณภาพ

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อหัวกล้องดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดเชื่อมต่อ Wifi และกล่องกระจายสัญญาณภาพ และคอมพิวเตอร์ประมวลผล  ดังเอกสารแนบ 
Calendar