จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ  ดังเอกสารแนบ
Calendar