จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑๕๓ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑๕๓ เครื่อง 

เอกสารแนบ
Calendar