จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบ
Calendar