จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าระบบเสียงสำหรับการประชุม จำนวน 1 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าระบบเสียงสำหรับการประชุม จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ
Calendar