จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง ทำตู้เก็บของและทำกันสาด

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง ทำตู้เก็บของและทำกันสาด จำนวน ๖ รายการ  ดังเอกสารแนบ

 
Calendar