จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดจ้างทำระบบให้น้ำแบบพ่นหมอกอัตโนมัติพร้อมชั้นวาง จำนวน 2 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดจ้างทำระบบให้น้ำแบบพ่นหมอกอัตโนมัติพร้อมชั้นวาง  จำนวน  2 ชุด
Calendar