จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างซ่อมลิฟต์ โดยสาร เปลี่ยนสลิงขับลิฟต์ วิทยาลัยนานาชาติ

   ผู้ประกาศข่าว ลัคน์ษภรณ์ ภู่ทิม

เอกสารแนบ

 

http://calendar.buu.ac.th/document/1498703871.pdf

 
Calendar