จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง และ ปร 4 5 6 งานปรับปรุงหลังคารฯ

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้าง และ ปร 4 5 6 งานปรับปรุงหลังคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
Calendar