จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบ
Calendar